Globální podmínky použití Ecrypto

Poslední aktualizace: 14. září 2019

Tato smlouva je mezi vámi (dále jen„ vy “nebo„ vaše “) a společností Ecrypto Global. Přístupem, používáním nebo kliknutím na„ Souhlasím “s jakoukoli ze služeb poskytnutých společností Ecrypto Global nebo některou z jejích přidružených společností prostřednictvím webové stránky (http://www.EcryptoGlobal.com), naše mobilní aplikace nebo jakékoli další související služby poskytované společností Ecrypto Global nebo jejími přidruženými společnostmi, jak je popsáno dále v části 4 (společně „Služby“), souhlasíte s tím, že jste si přečetli , porozuměli a souhlasili se všemi podmínkami obsaženými v této smlouvě o podmínkách používání (dále jen „tyto podmínky“), jakož i našimi zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na adrese https://www.EcryptoGlobal.com/privacy.php. při používání určitých funkcí Služeb se na vás mohou vztahovat další smluvní podmínky vztahující se na takové funkce.

Přečtěte si pozorně tyto podmínky, protože upravují vaše používání služeb. Tyto podmínky obsahují důležitá ustanovení, včetně ustanovení o rozhodčím řízení, která vyžaduje, aby všechny nároky byly vyřešeny závazným rozhodčím řízením. Podmínky rozhodčího řízení jsou uvedeny v oddíle 14 níže s názvem „Řešení sporů: fórum, rozhodčí řízení, vzdání se hromadné žaloby, rozhodné právo.“ Stejně jako u jakéhokoli aktiva může hodnota digitálních měn stoupat nebo klesat a existuje značné riziko, že ztratíte nákup, prodej, držení, nebo investováním do digitálních měn. Používáním služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (1) víte o rizicích spojených s transakcemi v digitálních měnách (2), že na sebe berete veškerá rizika spojená s používáním služeb a obchodováním s digitálními měny a (3) ecrypto global neodpovídá ani neodpovídá za žádná taková rizika nebo nepříznivé výsledky.

Přístupem, používáním nebo pokusem o využití služeb v jakékoli kapacitě berete na vědomí, že souhlasíte a souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Pokud nesouhlasíte, nepřistupujte ke službám ani je nepoužívejte.

1. Podmínky dohody

1. Podmínky smlouvy Ecrypto Global si vyhrazuje právo kdykoli a podle svého výhradního uvážení změnit nebo změnit Podmínky. Ecrypto Global oznámí tyto změny aktualizací revidovaných podmínek na webové stránce a změnou„ [Poslední revize:]] “Na této stránce. Veškeré změny nebo změny těchto Podmínek nabudou účinnosti okamžitě po oznámení na webových stránkách nebo jejich zveřejnění uživatelům. Vaše další používání služeb společnosti Ecrypto Global tak funguje jako přijetí pozměněné dohody a pravidel. Pokud nesouhlasíte s žádnými změnami těchto Podmínek, musíte přestat používat Služby. Ecrypto Global doporučuje, abyste si často přečetli Podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které se vztahují na váš přístup ke Službám a jejich používání.

2. Způsobilost

Registrací k použití globálního účtu Ecrypto Global (jak je definován v oddílu 5 níže) prohlašujete a zaručujete, že (a) máte alespoň 18 let nebo dosáhnete zákonného věku, abyste vytvořili závaznou smlouvu podle platných právních předpisů, (b) jste fyzická nebo právnická osoba nebo jiná organizace s plnou právní způsobilostí a oprávněním k uzavírání těchto Podmínek, (c) nebyla dříve pozastavena nebo odstraněna z používání našich Služeb a (d) v současné době nemáte existující Ecrypto Global Account, ( e) nejste osobou z USA. Pokud vstupujete do těchto Podmínek jménem právnické osoby, jejíž jste zaměstnancem nebo agentem, prohlašujete a zaručujete, že máte všechna nezbytná práva a oprávnění zavázat takovou právnickou osobu.

Když přistoupíte k Ecrypto Global, můžeme využít standardní postup umisťování malých datových souborů nazývaných cookies, flash cookies, značky pixelů nebo jiné sledovací nástroje (zde„ Cookies “) do vašeho počítače nebo jiných zařízení používaných k navštivte Ecrypto Global. Cookies jsou malé kousky informací, které jsou automaticky ukládány do webového prohlížeče vašeho zařízení a které můžeme získat. Typ informací, které shromažďujeme, zahrnuje, ale není omezen na, jedinečnou identifikaci informací o návštěvnících a informací souvisejících s vaše předvolby použití. Používáme tyto technologie, které nám pomáhají rozpoznat vás jako uživatele, shromažďovat informace o vašem používání Ecrypto Global pro lepší přizpůsobení našich služeb a obsahu pro vás a shromažďovat informace o vašem počítači nebo jiných přístupových zařízeních k (i) zajištění dodržování našeho Programu shody a (ii) zajistí, že zabezpečení vašeho účtu nebylo ohroženo detekcí nepravidelných nebo podezřelých aktivit na účtu. Používáním Ecrypto Global souhlasíte a pochopit, že můžeme shromažďovat a / nebo přenášet jakákoli data shromážděná jakémukoli poskytovateli Ecrypto Global Service, jako jsou analytičtí poskytovatelé, kteří mohou také využít výše popsané technologie. Pokud zablokujete nebo smažete cookies, možná vám nebudeme schopni poskytnout všechny služby na Ecrypto Global. Pokud nesouhlasíte s umístěním cookies na vašem zařízení, prosím, nenavštěvujte, nepoužívejte ani nepoužívejte Ecrypto Global.

Ecrypto Global se může odkazovat na jiné webové stránky provozované třetí stranou nebo s obsahem poskytovaným třetími stranami a tyto jiné webové stránky mohou odkazovat na naše webové stránky. Souhlasíte a chápete, že Ecrypto Global nemá žádnou kontrolu nad jakýmikoli takovými jinými webovými stránkami nebo jejich obsahem a nebude mít odpovědnost vyplývající z takových webů nebo jejich obsahu nebo s nimi související. Existence takových odkazů nepředstavuje schválení takových webů, jejich obsahu nebo jejich provozovatelů. Ecrypto Global poskytuje tyto odkazy pouze jako výhodu.

3. Zákaz používání

Přístupem a používáním Služeb prohlašujete a zaručujete, že nejste na žádných obchodních nebo ekonomických seznamech sankcí, jako je seznam sankcí Rady bezpečnosti OSN, který OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv) označil za„ Speciálně určeného národního “ ministerstvo financí USA) nebo zapsané na „Seznamu popíraných osob“ amerického ministerstva obchodu. Ecrypto Global si vyhrazuje právo zvolit si své trhy a jurisdikce, které budou provozovány, a může omezit nebo odmítnout služby v některých zemích podle svého uvážení.

Ecryptoglobal v současné době neslouží zákazníkům v následujících zemích / regionech / územích: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán, Krym, Sýrie, USA [včetně všech území USA, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariana a Americké Panenské ostrovy (St. Croix, St. John a St. Thomas)], Bangladéš, Bolívie, Ekvádor a Kyrgyzstán. Další podrobnosti naleznete v Podmínkách poskytování služeb a zveřejňování informací o rizicích a dodržování předpisů.

4. Popis služeb

Ecrypto Global poskytuje online platformu pro obchodování s digitálními aktivy (krypto na krypto) pro produkty běžně známé jako kryptografické tokeny, digitální tokeny nebo kryptografická měna (souhrnně digitální měna). Služby: Ecrypto Global funguje jako poskytovatel obchodní platformy a ne jako kupující nebo prodávající v obchodech uzavřených mezi obchodníky. Ecrypto Global není také tvůrcem trhu. Uživatelé se musí zaregistrovat a otevřít si účet u Ecrypto Global, jak je dále uvedeno v oddíle 5 níže ukládat digitální aktiva před zahájením obchodování. Obchodníci mohou požádat o stažení svých digitálních aktiv, s výhradou omezení uvedených v těchto podmínkách.

Souhlasíte a chápete, že v případě, že se síť Digital Asset Network pokusí distribuovat (někdy nazývá airdropping nebo bootstrapping) své digitální zdroje na adresy Digital Asset v podporované síti, budeme s nimi zacházet Síť digitálních aktiv jako nepodporovaná viditelná síť.

Dále souhlasíte a rozumíte tomu, že digitální aktiva Airdropped nevytvářejí vztah mezi námi a odesílatelem a / nebo související sítí digitálních aktiv a neukládají nám žádné povinnosti, pokud se vztahují k odesílateli a / nebo související síti digitálních aktiv.

Společnost Ecrypto Global usiluje o zachování přesnosti informací zveřejněných na Službách, avšak nemůže a nezaručuje přesnost, vhodnost, spolehlivost, úplnost, výkon nebo vhodnost pro jakýkoli účel obsahu zpřístupněného prostřednictvím Služeb a nebude odpovědná za jakékoli ztráty nebo poškození, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z vašeho používání takového obsahu. Informace o Službách mohou být změněny bez předchozího upozornění a jsou poskytovány za primárním účelem usnadnit uživatelům dospět k nezávislým rozhodnutím. Ecrypto Global neposkytuje investiční ani poradenské poradenství a nenese žádnou odpovědnost za použití nebo interpretaci informací uvedených ve Službách nebo jiných komunikačních médiích. Všichni uživatelé služeb musí pochopit, že při obchodování s digitálními měnami existují rizika. Ecrypto Global vybízí všechny uživatele, aby uplatňovali obezřetnost a obchodovali zodpovědně v rámci svých vlastních prostředků.

5. Ecrypto Globální registrace účtu a požadavky


a. Registrace

Všichni uživatelé služeb (každý„ Uživatel “) se musí před použitím Služeb zaregistrovat na adrese (http://www.EcryptoGlobal.com/) pro účet Ecrypto Global (dále jen„ Účet “). , musíte uvést své skutečné jméno, e-mailovou adresu a heslo a také přijmout Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a Formulář souhlasu. Společnost Ecrypto Global může podle vlastního uvážení odmítnout otevřít účet pro vás. Souhlasíte, že poskytnete úplné a přesné informace při otevření účtu a souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat veškeré informace, které poskytnete společnosti Ecrypto Global, aby tyto informace byly vždy úplné a přesné. Každá registrace je určena pouze pro jednoho uživatele a každého uživatele (včetně s ohledem na každého uživatele, který je obchodní nebo právnická osoba) může s Ecrypto Global udržovat pouze jeden aktivní účet.

b. Ověření identity uživatele

Registrací účtu na Ecrypto Global souhlasíte s tím, že budete sdílet osobní údaje požadované pro účely ověření identity. Tyto informace se používají konkrétně pro odhalování praní peněz, financování terorismu, podvodů a jiných finančních trestných činů na platformě Ecrypto Global. Shromažďujeme, používáme a sdílíme tyto informace v souladu s našimi zveřejněnými zásadami ochrany osobních údajů. Kromě poskytování těchto informací, abyste usnadnili dodržování globálních průmyslových standardů pro uchovávání údajů, souhlasíte s tím, že nám umožníte uchovávat záznamy o těchto informacích po celý život vašeho účtu plus 5 let po uzavření účtu. Také nás opravňujete, abychom provedli šetření, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran, které jsou považovány za nezbytné k ověření vaší totožnosti nebo k ochraně vás a / nebo nás před finančními zločiny, jako je podvod.

Informace o ověření identity, které požadujeme, mohou mimo jiné zahrnovat vaše: jméno, e-mailovou adresu, kontaktní informace, telefonní číslo, uživatelské jméno, státní identifikační číslo, datum narození a další informace shromážděné v době registrace účtu. poskytnutím těchto požadovaných informací potvrzujete, že jsou přesné a autentické. Po registraci musíte zaručit, že informace jsou pravdivé, úplné a včasné aktualizovány s případnými změnami. Pokud existují jakékoli důvodné pochybnosti o tom, že vámi poskytnuté informace je nesprávná, nepravdivá, zastaralá nebo neúplná, společnost Ecrypto Global má právo vám zaslat oznámení o požadavku na opravu, odstranit přímo příslušné informace a případně vám ukončit všechny nebo část Služeb. a nesete plnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo výdaje vzniklé během používání Ecrypto Global Service, pokud vás nelze kontaktovat prostřednictvím poskytnutých kontaktních informací. Tímto berete na vědomí a gree, že máte povinnost udržovat všechny poskytnuté informace aktuální, pokud dojde ke změnám.

Registrací na účet tímto schvalujete ecrypto global, aby přímo nebo prostřednictvím třetích stran provedl šetření, které ecrypto global považuje za nezbytné k ověření vaší identity nebo k ochraně vás a / nebo ecrypto global proti podvodům nebo jiným finančním zločinům a k přijetí opatření ecrypto global považuje za nezbytné na základě výsledků těchto šetření nezbytný. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní informace mohou být sděleny agenturám zabývajícím se referencemi na úvěr a podvodům nebo finančnímu zločinu a že tyto agentury mohou na naše dotazy reagovat v plném rozsahu.

c. Požadavky na použití účtu

Účty může používat pouze osoba, jejíž jméno jsou registrovány. Ecrypto Global si vyhrazuje právo pozastavit, zmrazit nebo zrušit účty, které používají jiné osoby než osoby, jejichž jména jsou registrovány pod. Okamžitě o tom uvědomíte Ecrypto Global Pokud máte podezření nebo se dozvíte o neoprávněném použití vašeho uživatelského jména a hesla, společnost Ecrypto Global nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jakéhokoli použití vašeho účtu vámi nebo třetí stranou (bez ohledu na to, zda jste byli autorizováni nebo ne).

d. Zabezpečení účtu

Ecrypto Global usiluje o zachování bezpečnosti těch uživatelských prostředků, které jsou nám svěřeny, a zavedlo ochranu standardních služeb pro služby. Existují však rizika, která jsou vytvářena jednotlivými akcemi uživatele. Souhlasíte s tím, abyste zvážili vaše přístupové údaje, jako je uživatelské jméno a heslo jako důvěrné informace a nesdělovat tyto informace žádné třetí straně. Souhlasíte také s tím, že vy sami jste povinni přijmout nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně vašeho vlastního účtu a osobních údajů.

Vy sami nesete výlučnou odpovědnost za úschovu svého účtu a hesla Ecrypto Global a vy budete odpovědní za veškeré činnosti v rámci účtu a společnost Ecrypto Global nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo důsledky povoleného nebo neoprávněného použití vašeho účtu. pověření, mimo jiné včetně zveřejňování informací, zveřejňování informací, souhlasu nebo předložení různých pravidel a dohod kliknutím na webové stránky, online obnovení dohody atd.

Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že:
(i) budete okamžitě informovat společnost Ecrypto Global, pokud víte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu a hesla Ecrypto Global jakoukoli osobou nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnostních pravidel;
(ii) budete přísně dodržovat bezpečnost, ověřování, obchodování, účtování, mechanismus výběru nebo postupy webové stránky / služby a
(iii) odhlásíte se z webové stránky provedením příslušných kroků na konci každé návštěvy.

6. Pokyny pro používání služeb


a. Licence

Za předpokladu, že budete trvale dodržovat výslovné podmínky těchto Podmínek, vám společnost Ecrypto Global poskytuje odvolateľnou, omezenou, bezplatnou, nevýhradní, nepřevoditelnou a nesublicencovanou licenci pro přístup ke Službám a jejich používání na váš počítač nebo jiné zařízení kompatibilní s internetem pouze pro vaše osobní, interní použití. Není dovoleno používat Služby k jakémukoli dalšímu prodeji nebo komerčnímu použití, včetně obchodování s jinými osobami nebo subjekty. Veškeré takové použití je výslovně zakázáno a musí představovat věcné porušení těchto podmínek. Rozložení, formátování a funkce a přístupová práva ke Službám jsou stanovena společností Ecrypto Global podle vlastního uvážení. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena podle těchto podmínek, jsou tímto vyhrazena. tímto zakázáno používat Služby jakýmkoli způsobem, který není výslovně a jednoznačně povolen těmito podmínkami.

Tyto podmínky poskytují pouze omezenou licenci pro přístup ke Službám a jejich používání. V souladu s tím souhlasíte, že společnost Ecrypto Global nepřevádí žádné vlastnictví nebo podíl na právech duševního vlastnictví a vlastnické právo ke Službám ani žádné duševní vlastnictví společnosti Ecrypto Global na vás ani na kohokoli jiného s použitím služeb. Veškerý text, grafika, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, zvuky, umělecká díla, počítačový kód (včetně kódu html), programy, software, produkty, informace a dokumentace, jakož i návrh, struktura, výběr, koordinace, vyjádření, „vzhled a dojem“ a uspořádání veškerého obsahu obsaženého nebo dostupného prostřednictvím Služeb jsou výlučně vlastněny, kontrolovány a / nebo licencovány společností Ecrypto Global nebo jejími členy, rodiči, poskytovateli licence nebo přidruženými společnostmi .

Ecrypto Global bude vlastnit jakoukoli zpětnou vazbu, návrhy, nápady nebo jiné informace nebo materiály týkající se Ecrypto Global nebo Služeb, které poskytujete, ať už e-mailem, prostřednictvím Služeb nebo jiným způsobem („ Zpětná vazba “). Tímto udělujete společnosti Ecrypto Global všechna práva , titul a zájem na zpětnou vazbu spolu se všemi souvisejícími právy duševního vlastnictví. Nebudete mít nárok na vzdání se jakéhokoli nároku, potvrzení nebo kompenzace na základě jakékoli zpětné vazby nebo jakýchkoli změn provedených na základě jakékoli zpětné vazby.

b. Omezení

Při používání služeb souhlasíte a zavazujete se dodržovat následující:
 1. Ecrypto Global je naše proprietární platforma. Ecrypto Global, jakož i veškerý materiál na webových stránkách, je chráněn autorskými právy a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Souhlasíte a chápete, že nebudete upravovat, kopírovat, reprodukovat, opakovat vysílání, distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat , vytvářet odvozená díla nebo ukládat zdrojový kód Ecrypto Global nebo podobná vlastnická nebo důvěrná data nebo jiné podobné informace poskytované prostřednictvím Ecrypto Global, bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu. Ecrypto Global nesmíte používat pro žádný nezákonný účel.
 2. Tímto vám udělujeme nepřevoditelnou a nevýhradní osobní, celosvětovou a bezplatnou licenci k používání Ecrypto Global v souladu s těmito podmínkami. Všechna ostatní použití jsou zakázána. Všechna práva v Ecrypto Global a bez ní, která zde nejsou udělena, jsou vyhrazeny
 3. Ecrypto Global a logo Ecrypto Global (ať už registrované nebo neregistrované) jsou chráněné ochranné známky licencované na Ecrypto Global a jsou chráněny příslušnými zákony o ochranných známkách. Nic obsažené v těchto Podmínkách by nemělo být vykládáno jako udělování jakékoli licence nebo práva na používání kteréhokoli z Ecrypto Global Zde zobrazené značky bez našeho výslovného písemného souhlasu. Jakékoli neoprávněné použití globálních značek Ecrypto je přísně zakázáno. Nesmíte používat žádné z globálních značek Ecrypto v souvislosti s vytvářením, vydáním, prodejem, nabídkou k prodeji, obchodováním, distribucí, žádostí , marketing nebo propagace jakýchkoli investičních produktů (např. digitální aktiva, fiat měna, cenné papíry, komodity, investiční nebo obchodní produkty, deriváty, strukturované produkty, investiční fondy, investiční portfolia, komoditní pooly, swapy, sekuritizace nebo syntetické produkty atd.) ), včetně případu, kdy cena, výnos a / nebo výkonnost investičního produktu je založena na Ecrypto Glo, je z něj odvozena nebo se na něj vztahuje bal nebo jakoukoli jeho část, bez zvláštní písemné dohody s námi. Můžeme použít technologii, která je předmětem jedné nebo více nevyřízených patentových přihlášek. Přístupem ke Službě souhlasíte s tím, že společnost Ecrypto Global má právo prošetřit jakékoli porušení těchto Podmínek, jednostranně určit, zda jste tyto Podmínky porušili, a podniknout kroky k uplatňování příslušných pravidel bez obdržení vašeho souhlasu nebo předchozího upozornění. Mezi příklady takových akcí patří mimo jiné:
Přístupem ke Službě souhlasíte s tím, že společnost Ecrypto Global bude mít právo prošetřit jakékoli porušení těchto podmínek, jednostranně určit, zda jste tyto podmínky porušili, a podniknout kroky k uplatňování příslušných pravidel bez obdržení vašeho souhlasu nebo předchozího upozornění. Mezi příklady takových akcí patří mimo jiné:
 • blokovat a uzavírat objednávky
 • zmrazení účtu
 • hlášení incidentu orgánům
 • zveřejnění údajných porušení a přijatých opatření
 • smazání všech informací, které jste zveřejnili a které jsou v rozporu

7. Objednávky a servisní poplatky


a. Objednávky

Po zadání pokynu k provedení obchodu pomocí Služeb („ Objednávka “) bude váš účet aktualizován tak, aby odrážel otevřenou objednávku a vaše objednávka bude zahrnuta do knihy objednávek Ecrypto Global, aby odpovídala objednávkám jiných uživatelů. Pokud jsou všechny nebo je část vaší objednávky uzavřena s jiným uživatelem, služby provedou výměnu (dále jen „obchod“). Po provedení obchodu bude váš účet aktualizován, aby odrážel, že objednávka byla buď uzavřena z důvodu úplného naplnění provedené nebo aktualizované tak, aby odrážely jakékoli částečné splnění objednávky. Objednávky zůstanou otevřené, dokud nebudou plně provedeny nebo zrušeny v souladu s níže uvedeným odstavcem (b). Pro účely uskutečnění obchodu udělujete společnosti Ecrypto Global oprávnění dočasně ovládat digitální měnu. s kterým v obchodě disponujete.

b. Zrušení

Můžete zrušit objednávku iniciovanou prostřednictvím Služeb, pouze pokud k takovému zrušení dojde dříve, než bude vaše objednávka spárována s objednávkou od jiného uživatele. Jakmile bude vaše objednávka spárována s objednávkou od jiného uživatele, nemůžete změnit, zrušit nebo zrušit vaše oprávnění pro Ecrypto Global k dokončení takové objednávky. Pokud byla některá objednávka částečně uzavřena, můžete zrušit nepřizpůsobenou část objednávky, pokud a dokud neodpovídající část nebude uzavřena. Ecrypto Global si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli žádost o zrušení související s Objednávka po odeslání takové objednávky. Pokud nemáte na svém účtu dostatečné množství digitální měny k provedení objednávky, může společnost Ecrypto Global zrušit celou objednávku nebo může provést částečnou objednávku, která může být ve vašem účtu pokryta digitální měnou ( v každém případě po odečtení všech poplatků splatných společnosti Ecrypto Global v souvislosti s obchodem, jak je popsáno v pododstavci (c) níže).

c. Poplatky

Souhlasíte s tím, že budete platit společnosti Ecrypto Global poplatky stanovené na adrese (http://www.EcryptoGlobal.com/); které mohou být čas od času aktualizovány podle vlastního uvážení společnosti Ecrypto Global. Jakékoli takové aktualizované poplatky se budou vztahovat prospektivně na všechny obchody nebo další transakce, které se uskuteční po datu účinnosti těchto aktualizovaných poplatků. Souhlasíte s tím, aby společnost Ecrypto Global odstranila veškeré částky z vašeho účtu za případné poplatky, které dlužíte podle těchto podmínek.

8. Právní náklady

Souhlasíte s tím, že odškodníte nás a jakéhokoli poskytovatele služeb Ecrypto Global Service za skutečné, přiměřené právní náklady a výdaje přímo související s vaším účtem nebo jakýmkoli souvisejícím účtem, které jsou výsledkem jakýchkoli regulačních šetření, soudních sporů, soudních sporů, sporů nebo vyšetřování, zda takové situace nastanou. dojde nebo se očekává, že vzniknou nebo se vás týkají nebo vaše použití Ecrypto Global. Budeme mít právo zaúčtovat vám tyto Ecrypto Global Account za takové náklady bez předchozího upozornění, včetně nákladů souvisejících se zákonem a vymáháním, které vzniknou. Jakékoli srážky budou trvat po dobu období, které je přiměřeně nutné k vyřešení jakýchkoli regulačních nebo právních problémů, které máme po ruce, a veškeré částky získané od vás můžeme umístit na samostatný účet a zbývající částku vám vyplatíme po vyřešení jakéhokoli zaznamenaného problému. Dále souhlasíte že pokud se takové očekávané nebo skutečné akce týkají konkrétního aktiva na vašem účtu, nesmí být dané aktivum převedeno z uvedeného účtu, dokud nebude záležitost vyřešena ed. Na požádání poskytneme kopie všech faktur.

9.Zodpovědnost


a. Zřeknutí se záruk

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou služby, ecrypto globální materiály a jakýkoli produkt, služba nebo jiná položka poskytovaná ecrypto global nebo jejím jménem poskytovány„ tak, jak jsou “a„ jak jsou dostupné “a ecrypto global výslovně se zříká a vzdáváte se jakýchkoli a všech dalších záruk jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu nebo neporušování nebo záruk vyplývajících z výkonu, Průběh obchodování nebo používání v obchodě Bez omezení výše uvedeného ecrypto global nepředstavuje ani nezaručuje, že web, služby nebo ecrypto globální materiály jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální, bezchybné nebo bez virů nebo jiných škodlivých Ecrypto global nezaručuje, že jakákoli objednávka bude provedena, přijata, zaznamenána nebo zůstane otevřená. Kromě výslovných prohlášení uvedených v této smlouvě tímto potvrzujete, že souhlasit s tím, že jste se nespoléhali na žádné jiné prohlášení ani porozumění, ať už písemné nebo ústní, týkající se vašeho používání a přístupu ke službám. Aniž byste omezili výše uvedené, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost ecrypto global nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé z nebo související s: (a) jakoukoli nepřesností, vadou nebo opomenutím údajů o ceně digitální měny, (b) jakoukoli chybou nebo zpoždění v přenosu takových údajů, (c) přerušení těchto údajů a (d) jakékoli škody způsobené jednáním, opomenutím nebo porušením této smlouvy jiným uživatelem.

Zřeknutí se implicitních záruk obsažených v tomto dokumentu se nemusí vztahovat, pokud a v rozsahu, v jakém je to zakázáno příslušným právem jurisdikce, ve které máte bydliště.

b. Zřeknutí se odpovědnosti za škodu a omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy v žádném případě nebude šifrováno globální, jeho přidružené subjekty a jejich akcionáři, členové, ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, právníci, zástupci, zástupci, dodavatelé nebo dodavatelé odpovědní za jakékoli vedlejší, nepřímé, zvláštní , represivní, následné nebo podobné škody nebo závazky (včetně, mimo jiné, škod způsobených ztrátou dat, informací, výnosů, zisků nebo jiných obchodních nebo finančních výhod) vzniklých v souvislosti se službami nebo v souvislosti se službami, jakýmkoli výkonem nebo neplněním služeb nebo jakéhokoli jiného produktu, služby nebo jiné položky poskytované společností ecrypto global nebo jejím jménem a jejím přidruženým subjektům, ať už na základě smlouvy, statutu, přísné odpovědnosti nebo jiné teorie, i když byla společnost ecrypto global informována o možnosti takových škod s výjimkou v rozsahu konečného soudního rozhodnutí, že takové škody byly způsobeny hrubou nedbalostí, podvodem, úmyslným pochybením nebo úmyslem společnosti ecrypto global Porušuji zákon. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Bez ohledu na výše uvedené nebude v žádném případě odpovědností společnosti ecrypto global, jejích přidružených společností a jejich příslušných akcionářů, členů, ředitelů, úředníků, zaměstnanců, advokátů, zástupců, zástupců, dodavatelů nebo dodavatelů vyplývajících ze služeb nebo v souvislosti se službami jakékoli plnění nebo neplnění služeb nebo jakéhokoli jiného produktu, služby nebo jiné položky poskytované společností ecrypto global nebo jejím přidruženým subjektem nebo jeho přidruženými společnostmi, ať už na základě smlouvy, statutu, přísné odpovědnosti nebo jiné teorie, přesahuje částku poplatků, které jste zaplatili společnosti ecrypto global podle této dohody ve dvanáctiměsíčním období bezprostředně předcházejícím události, která vedla k nároku na odpovědnost.

c. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a uškodíte společnosti Ecrypto Global, jejím přidruženým společnostem, dodavatelům, poskytovatelům licencí a jejich příslušným ředitelům, funkcionářům, zaměstnancům a agentům za jakékoli nároky, žaloby, řízení, vyšetřování, žádosti, žaloby, náklady, výdaje a škody (a proti nim) včetně poplatků za právní zastoupení, pokut nebo sankcí uložených kterýmkoli regulačním orgánem) vyplývajících nebo souvisejících s (i) vaším používáním služeb nebo jednáním v souvislosti se Službami, (ii) vaším porušením nebo naším vymáháním těchto Podmínek, nebo ( iii) vaše porušení jakýchkoli platných zákonů, předpisů nebo práv jakékoli třetí strany během používání služby. Pokud jste povinni odškodnit společnost Ecrypto Global, její přidružené subjekty, smluvní strany, poskytovatele licence a jejich příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo zástupce v souladu s tímto ustanovením bude mít Ecrypto Global podle svého výhradního uvážení právo kontrolovat jakoukoli akci nebo řízení a určit, zda si Ecrypto Global přeje urovnat, a pokud ano, za jakých podmínek.

Souhlasíte a chápete, že se nic v těchto Podmínkách nepovažuje, že nepředstavuje, nevytváří, nenaznačuje, neuskutečňuje ani jinak neuznává partnerství, zaměstnání, společný podnik nebo formální obchodní subjekt jakéhokoli druhu a práva a povinnosti Smluvní strany se omezí na ty, které jsou zde výslovně uvedeny. S výjimkou ustanovení o odškodnění a vypovězení uvedených v těchto Podmínkách není úmyslem nebo nelze vykládat nic, co je v těchto Podmínkách vyjádřeno, zmíněné nebo odvozené z těchto Podmínek, a bude vykládáno tak, že dává jakékoli jiné osobě než smluvním stranám jakékoli právní nebo spravedlivé právo, opravný prostředek nebo nárok podle těchto Podmínek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami k vymáhání jakékoli z jejích podmínek, které by jinak mohly být interpretovány k udělení takových práv těmto osobám, a tyto Podmínky a všechna prohlášení, záruky, smlouvy, podmínky a ustanovení těchto Podmínek jsou zamýšleny být a jsou ve výhradní prospěch vás a nás.

10. Announcements

Mějte prosím na paměti, že všechna oficiální oznámení, zprávy, propagační akce, soutěže a letecké seznamy budou uvedeny na adrese: http: //EcryptoGlobal.com; kde žádáme všechny uživatele, aby se na ně pravidelně odkazovali. Společnost Ecrypto Global nenese odpovědnost za žádnou odpovědnost způsob náhrady, pokud by uživatelé utrpěli osobní ztráty vyplývající z neznalosti nebo nedbalosti oznámení.

11. Ukončení dohody

Souhlasíte s tím, že společnost Ecrypto Global má právo okamžitě pozastavit váš účet (a všechny účty, které příznivě vlastní propojené subjekty nebo přidružené subjekty), zmrazit nebo zamknout prostředky na všech těchto účtech a z jakéhokoli důvodu pozastavit přístup k Ecrypto Global, včetně má podezření, že takové účty porušují tyto podmínky, naše zásady ochrany osobních údajů nebo jakékoli příslušné zákony a předpisy. Souhlasíte s tím, že společnost Ecrypto Global vám nebude odpovědná za jakékoli trvalé nebo dočasné změny, pozastavení nebo ukončení vašeho účtu nebo přístupu na všechny nebo na jakoukoli část Služeb. Ecrypto Global má právo uchovávat a používat transakční data nebo jiné informace týkající se těchto účtů. Výše ​​uvedené kontroly účtů mohou být použity také v následujících případech:
 • Účet podléhá vládnímu řízení, trestnímu vyšetřování nebo jinému čekajícímu sporu;
 • Zjistili jsme neobvyklou aktivitu v účtu;
 • Zjišťujeme neoprávněný přístup k účtu;
 • Jsme povinni tak učinit soudním příkazem nebo příkazem regulačního / vládního orgánu.
V případě kterékoli z následujících událostí má společnost Ecrypto Global právo tuto smlouvu přímo ukončit zrušením vašeho účtu a má právo trvale zmrazit (zrušit) autorizace vašeho účtu na Ecrypto Global a stáhnout odpovídající Ecrypto Jeho globální účet:
 • poté, co Ecrypto Global ukončí služby pro vás;
 • Údajně se registrujete nebo registrujete pod jménem jiné osoby jako uživatel Ecrypto Global znovu, přímo nebo nepřímo;
 • informace, které jste poskytli, jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné; při změně těchto podmínek výslovně uvedete a oznámíte společnosti Ecrypto Global svou neochotu přijmout změněné podmínky;
 • požadujete ukončení Služeb a
 • za jakýchkoli jiných okolností, kdy se společnost Ecrypto Global domnívá, že by měla služby ukončit.

Pokud bude váš účet zrušen, budou informace o účtu a transakcích požadované pro splnění standardů uchovávání dat bezpečně uloženy po dobu 5 let. Pokud je transakce během procesu ukončení účtu nedokončena, má společnost Ecrypto Global také právo informovat protistranu. situace v té době. Berete na vědomí, že ukončení účtu vedené uživatelem (právo smazat podle GDPR nebo jiných rovnocenných předpisů) bude rovněž předmětem výše uvedeného protokolu o ukončení.

Pokud společnost Ecrypto Global obdrží oznámení, že jakékoli prostředky držené na vašem účtu jsou údajně odcizeny nebo jinak nejsou zákonně vlastněna vámi, může společnost Ecrypto Global, ale nemá povinnost, provádět správní zadržení dotčených prostředků a vašeho účtu. Pokud společnost Ecrypto Global pozastaví některé nebo všechny vaše prostředky nebo účet správním způsobem, může společnost Ecrypto Global v takovém pozastavení pokračovat, dokud nebude spor vyřešen a společnost Ecrypto Global nebude poskytnuta důkazy o řešení přijatelném pro společnost Ecrypto Global. přijatelné pro společnost Ecrypto Global. Společnost Ecrypto Global se nebude zapojovat do žádného takového sporu nebo řešení sporu. Souhlasíte s tím, že společnost Ecrypto Global nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli takové pozdržení nebo za vaši neschopnost vybírat prostředky nebo provádět obchody během období jakéhokoli takového pozastavení.

a. Zbývající prostředky po ukončení účtu

S výjimkou případů uvedených v pododstavci (b) níže, jakmile je účet uzavřen / zrušen, veškerý zbývající zůstatek (který zahrnuje poplatky a závazky dlužné společnosti Ecrypto Global) na účtu bude okamžitě splatný společnosti Ecrypto Global. poplatků společnosti Ecrypto Global (pokud existují), bude mít Uživatel 5 pracovních dnů na výběr všech prostředků z Účtu.

b. Zbývající prostředky po ukončení účtu z důvodu podvodu, porušení zákona nebo porušení těchto podmínek)

Ecrypto Global zachovává úplnou úschovu finančních prostředků a uživatelských dat / informací, které mohou být předány vládním úřadům v případě pozastavení / uzavření účtu v důsledku vyšetřování podvodů, porušení vyšetřování zákonů nebo porušení těchto podmínek.

12. Žádné finanční poradenství

Ecrypto Global není vaším zprostředkovatelem, zprostředkovatelem, agentem nebo poradcem a nemá vůči vám žádné svěřenecké vztahy ani závazky v souvislosti s jakýmikoli živnostmi nebo jinými rozhodnutími nebo činnostmi prováděnými vámi pomocí služeb. Žádná komunikace nebo informace, které vám poskytuje společnost Ecrypto Global je zamýšleno jako investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství nebo jakýkoli jiný druh poradenství, nebo bude považováno za takové. Všechny obchody jsou prováděny automaticky na základě parametrů pokynů k vaší objednávce a v souladu s postupy zveřejnění obchodu. a jste výhradně zodpovědní za určení, zda je pro vás jakákoli investice, investiční strategie nebo související transakce vhodná na základě vašich osobních investičních cílů, finančních okolností a tolerance rizik. Měli byste se poradit se svým právním nebo daňovým odborníkem ohledně vaší konkrétní situace. nedoporučujeme, abyste jakoukoli digitální měnu kupovali, vydělávali, prodávali nebo drželi vy Při rozhodování o nákupu, prodeji nebo držení jakékoli digitální měny byste měli provést vlastní due diligence a před jakýmkoli investičním rozhodnutím konzultovat své finanční poradce. Společnost Ecrypto Global nenese odpovědnost za rozhodnutí, která učiníte při nákupu, prodeji nebo držení digitální měny na základě informací poskytnutých společností Ecrypto Global.

13. Dodržování místních zákonů

Uživatel je povinen dodržovat místní zákony týkající se legálního používání Ecrypto Global v jejich místní jurisdikci. Uživatelé musí také v rozsahu svého místního práva zohlednit všechny aspekty zdanění, srážky, vybírání, podávání zpráv Všichni uživatelé společnosti Ecrypto Global a jakékoli její služby uznávají a prohlašují, že zdroj jejich finančních prostředků pochází legitimním způsobem a není odvozen od nezákonných činností. Společnost Ecrypto Global udržuje přístup ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. orgány po celém světě a nebude váhat zabavit, zmrazit, ukončit účet a prostředky uživatelů, kteří jsou označeni nebo vyšetřeni na základě zákonného mandátu.

14. Zásady ochrany osobních údajů

Přístup ke Službám bude vyžadovat předložení určitých osobních údajů. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Ecrypto Global na adrese https://www.EcryptoGlobal.com, kde najdete souhrn postupů společnosti Ecrypto Global týkající se shromažďování a používání osobně identifikovatelných informací.

15. Řešení sporů: fórum, rozhodčí řízení, vzdání se hromadné žaloby, rozhodné právo

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO ODDÍL, JAKŽ SE ZÍSKÁ ZÁVĚRY URČITÝCH PRÁV, KTERÁ ZÍSKÁ PRÁVNÍ ŘÍZENÍ, VČETNĚ JAKO TŘÍDNÍ OPATŘENÍ PRO REZIDENTY USA

a. Oznámení sporu. Nejprve kontaktujte společnost Ecrypto Global! Společnost Ecrypto Global se chce zabývat vašimi obavami, aniž by se uchýlila k formálnímu soudnímu řízení. Před podáním žaloby souhlasíte, že se pokusíte spor neformálně vyřešit kontaktováním společnosti Ecrypto Global nejprve prostřednictvím https: / /EcryptoGlobal.com.

b. Smlouva o rozhodčím řízení. Vy a společnost Ecrypto Global souhlasíte s tím, že vyřešíte veškeré nároky týkající se této dohody (včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti, ukončení nebo jakýchkoli poskytovaných služeb nebo produktů a jakýchkoli prohlášení námi poskytnutých) prostřednictvím konečné a závazné arbitráže. , s výjimkou případů uvedených níže v části Výjimky z dohody o rozhodčím řízení. Souhlasíte, že nám nejprve poskytnete příležitost k vyřešení jakýchkoli nároků kontaktováním nás, jak je uvedeno v pododstavci (a) výše. Pokud nemůžeme vyřešit vaše nároky do 60 dnů po obdržení oznámení můžete požádat o nápravu prostřednictvím rozhodčího řízení, jak je uvedeno níže.

c. Arbitrážní řízení. Vy nebo Ecrypto Global můžete podat spor (poté, co jste se v dobré víře snažili tento spor vyřešit v souladu s výše uvedenými pododstavci a) ab)) za účelem konečného, ​​závazného řešení.

d. Výjimky. Aby se však zabránilo pochybnostem, pokud nároky nespadají do jurisdikce, budou nároky postoupeny a nakonec vyřešeny.

e. Upozornění. Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, musíte společnosti Ecrypto Global zaslat dopis s žádostí o rozhodčí řízení a popisem vašich nároků.

f.Controlling Law. This Agreement is governed by Ecrypto Global.

16. Různé

a. Nezávislé strany.Ecrypto Global je nezávislý dodavatel a není agentem vás při plnění těchto podmínek. Tyto podmínky nelze vykládat jako důkaz asociace, společného podniku, partnerství nebo franšízy mezi stranami.“

b. Celá smlouva. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami o používání Služeb a nahrazují všechny předchozí dohody mezi stranami, ať už písemné nebo ústní. Žádné obchodní nebo jiné běžné praktiky nebo způsoby jednání mezi stranami. budou použity k úpravě, interpretaci, doplnění nebo změně podmínek těchto podmínek.

c. Force Majeure.Ecrypto Global nenese odpovědnost za žádné zpoždění nebo neplnění povinností, jak to vyžadují tyto podmínky, z důvodu jakékoli příčiny nebo podmínky, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Ecrypto Global.

d. Oddělitelnost.Je-li jakákoli část těchto Podmínek považována za neplatnou nebo nevynutitelnou, nebude mít tato neplatnost nebo vymahatelnost vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti a neplatná nebo nevymahatelná část bude platná. v nejvyšší možné míře.

e. Přiřazení. Bez předchozího písemného souhlasu od nás, včetně ze zákona nebo v souvislosti s jakoukoli změnou kontroly, nemůžete postoupit ani převést žádné právo na používání Služeb ani žádná z vašich práv či povinností podle těchto Podmínek. může postoupit nebo převést některá nebo všechna svá práva nebo povinnosti podle těchto Podmínek, zcela nebo částečně, bez předchozího upozornění nebo získání vašeho souhlasu nebo souhlasu.

f. Zřeknutí se práva. Neschopnost strany vyžadovat provedení jakéhokoli ustanovení nebude mít vliv na právo této strany požadovat plnění kdykoli poté, ani se zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo neplnění těchto podmínek nebo jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nepředstavuje vzdání se jakéhokoli následného porušení nebo selhání nebo vzdání se samotného ustanovení.

g. Zřeknutí se odpovědnosti za webovou stránku třetích stran. Jakýkoli odkaz na webové stránky třetích stran ze Služeb neznamená, že společnost Ecrypto Global schvaluje jakékoli produkty, služby nebo informace zde uvedené, ani společnost Ecrypto Global nezaručuje přesnost informací, které jsou na nich obsaženy. Vzhledem k tomu, že Ecrypto Global nemá žádnou kontrolu nad podmínkami používání nebo postupů ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran, měli byste si tyto zásady pečlivě přečíst a porozumět jim.

h. Kontaktní informace. Další informace o společnosti Ecrypto Global se můžete obrátit na informace o společnosti a licenci uvedené na webových stránkách. Pokud máte dotazy týkající se této dohody, neváhejte kontaktovat společnost Ecrypto Global a požádat o vysvětlení prostřednictvím naší Tým podpory zákazníků; http: //EcryptoGlobal.com

© 2018-2019 EcryptoglobalAll Rights Reserved. WebMaster:Golden Zhao