Biểu phíPhí giao dịch  • Phí gửi tiền theo%: 2,5
  • Tiền gửi tối thiểu bằng USD: 20
  • Tiền gửi tối đa bằng USD: 10000
  • Rút phí theo%: 3
  • Phí giao dịch tính theo%: 0,3

© 2018-2019 Ecrypto All Rights Reserved. WebMaster:Golden Zhao